Kolejna akcja pomocy dla najbardziej potrzebujących

W miniony  czwartek 28. kwietnia br. odbyła się  kolejna  akcja wydawania żywności dla mieszkańców miasta Łańcuta w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, której organizatorem był Oddział Rejonowy PCK w Przeworsku w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Łańcuta.
 
Pomocą zostało objętych 500 osób, które otrzymały łącznie ok. 4,3 ton żywności. W akcję wydawania żywności zaangażowali się m.in:  pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, radni, wolontariusze oraz miejscowi przedsiębiorcy.
 
Źródło: PCK Przeworsk
 
 

Post Author: Adam Kunysz