Pielgrzymowali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Brata Alberta

Wczoraj, 11. czerwca br., po przerwie spowodowanej pandemią, Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy Brata Alberta  wznowił coroczne spotkania działających w Polsce kół. Spotkania te od wielu lat odbywają się w kościele Ecce Homo w Krakowie. Uczestniczyło w nich ponad 600 osób reprezentujących 27 kół Towarzystwa.
 

 W spotkaniu wzięli udział członkowie łańcuckiego Koła TPBA, którzy odwiedzili ponadto  Centrum Jana Pawła II w Krakowie,  Klasztor Cystersów w Mogile i klasztor sióstr Albertynek w Igołomi.

Reklama
 
 
 
 

Post Author: Adam Kunysz