Umowa na realizację operacji „Scalenie gruntów wsi Tarnawka, gm. Markowa” podpisana

W czwartek,  7 lipca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa na realizację operacji „Scalenie gruntów wsi Tarnawka, gm. Markowa”. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wyniesie 1 209 ha.

Reklama

Umowa została podpisana pomiędzy Powiatem Łańcuckim reprezentowanym przez Wicestarostę Łańcuckiego Barbarę Pilawa-Kraus, Członka Zarządu Powiatu Łańcuckiego Jana Kiliana przy kontrasygnacie Skarbnik Agaty Sońskiej, a Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Piotra Pilcha.

Przyznana została pomoc w wysokości 15 529 000 zł, która stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Post Author: Adam Kunysz