Lek. med. Małgorzata Pruchnik-Surówka wojewódzkim konsultantem w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

Z dniem 7 lipca 2022 r. na pięcioletnią kadencję Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart powołała konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Została nim lek. med. Małgorzata Pruchnik-Surówka – kierownik Klinicznego Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Medycznym Sp. z o. o. w Łańcucie.

Reklama

Konsultanci, w ramach pełnienia swoich funkcji, wykonują m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta jak również przeprowadzają kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.

UW Rzeszów

Post Author: Adam Kunysz