“Bezpieczny senior” – debata społeczna w Wysokiej

W środę, w Ośrodku Opieki Dziennej „Pogodny Senior” w Wysokiej, odbyła się debata społeczna pt. „Bezpieczny Senior”. Głównym tematem spotkania policjantów z podopiecznymi ośrodka były grożące seniorom współczesne zagrożenia oraz szeroko rozumiana profilaktyka.

Reklama
Spotkanie rozpoczęła Marta Zięba dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, która przywitała uczestników debaty i przedstawiła mających zabrać głos prelegentów. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie insp. Marek Mendoń omówił strukturę organizacyjną łańcuckiej jednostki, rolę dzielnicowego w kontaktach ze społeczeństwem oraz podejmowane działania w zakresie bezpieczeństwa seniorów. 
Po nim głos zabrał st. asp. Mirosław Brud, który podczas prelekcji omówił zasady postępowania z domokrążcami i osobami obcymi, które pod pretekstem różnych historii, upatrują okazji do swej przestępczej działalności. Wskazał również przykłady kradzieży, których na terenie powiatu łańcuckiego dopuściły się osoby podające się za hydraulików, urzędników, czy obwoźnych sprzedawców. Na koniec przestrzegł przed kradzieżami kieszonkowymi oraz zaapelował o prawidłowe zabezpieczenie swoich domów przed włamaniem.
Przedostatnim punktem debaty była dyskusja oraz wnioski. Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie odpowiadał na pytania oraz odnosił się do uwag zgłaszanych przez uczestników debaty. Wszystkie uwagi, czy propozycje zostaną wykorzystane przez policjantów w czasie codziennych służb, a wnioski przeanalizowane.
 
Na zakończenie, poproszono uczestników debaty o wypełnienie anonimowej ankiety. Jej wyniki pozwolą na lepsze organizowanie podobnych przedsięwzięć w przyszłości, jednocześnie wskażą kierunki i problemy, które należy wziąć pod uwagę w realizacji bieżących zadań.
 
Foto KPP Łańcut
 
 

Post Author: Adam Kunysz