Nominacje dyrektorskie w gminie Łańcut

Dzisiaj w siedzibie Centrum Oświaty Gminy Łańcut podczas spotkania dyrektorów przed zbliżającym się rokiem szkolnym odbyło się uroczyste wręczenie nominacji dyrektorskich.
 
W drodze ogłoszonego konkursu wybranych zostało czterech dyrektorów szkół: Barbara Wiśniewska – Zespół Szkół w Rogóżnie, Dorota Szmuc – Zespół Szkół w Wysokiej, Joanna Ząbek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraczkowej i Jolanta Bukowska – Zespół Szkół w Głuchowie. Wymienieni dyrektorzy ponownie obejmą stanowisko na kolejną 5 letnią kadencję. Łukaszowi Bieleckiemu natomiast zostały powierzone obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Soninie, który zastąpi na stanowisku wieloletniego dyrektora Ewę Kotwicę.
 
Nominacje wręczyli i gratulacje przekazali Jakub Czarnota wójt gminy Łańcut oraz dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut Wojciech Dudek.
——————————————————————
Barbara Wiśniewska – nauczyciel dyplomowany zatrudniony w szkole w Rogóżnie od 01.09.2003 r. Od 01.09.2017 r. sprawuje funkcję dyrektora w Zespole Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie. Posiada 19 letni staż pracy pedagogicznej, wykształcenie wyższe pedagogiczne, jest nauczycielem matematyki, informatyki i techniki.
Dorota Szmuc – nauczyciel dyplomowany zatrudniony w szkole w Wysokiej od 01.09.2000 r. Od 01.09.2002 r. sprawuje funkcję dyrektora najpierw Publicznego Gimnazjum w Wysokiej, a następnie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej. Posiada 31 letni staż pracy pedagogicznej, wykształcenie wyższe pedagogiczne, jest nauczycielem matematyki i informatyki.
Joanna Ząbek – nauczyciel dyplomowany zatrudniony w szkole w Kraczkowej od 01.09.1990 r. Od 01.09.2007 r. sprawuje funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraczkowej. Posiada 32 letni staż pracy pedagogicznej, wykształcenie wyższe pedagogiczne, jest nauczycielem języka polskiego.
Jolanta Bukowska – nauczyciel dyplomowany zatrudniony w szkole w Głuchowie od 01.09.2019 r. Od 01.09.2019 do 31.10.2021 r. sprawowała funkcję dyrektora Zespołu Szkół im. św. Królowej Jadwigi w Głuchowie. Posiada 37 letni staż pracy pedagogicznej, wykształcenie wyższe pedagogiczne, jest nauczycielem języka niemieckiego i historii.
Łukasz Bielecki – nauczyciel dyplomowany zatrudniony w szkole w Soninie od 01.09.2007 r. Od 01.09.2018 r. sprawuje funkcję wicedyrektora w Szkole Podstawowej im. kpt. W. Nycza w Soninie. Posiada 18 letni staż pracy pedagogicznej, wykształcenie wyższe pedagogiczne, jest nauczycielem wychowania fizycznego.
 
UG Łańcut
 
 
 

Post Author: Adam Kunysz