Policyjne działania profilaktyczne “Alkohol – ograniczona dostępność”

Podkarpacka Policja, wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, realizuje działania profilaktyczne pod nazwą “Alkohol – ograniczona dostępność”. W ramach tej akcji, sprawdzane są miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W pierwszych dniach września, policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie i Komendy Powiatowej Policji w Lesku, wspólnie z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, prowadzili działania na terenie powiatów łańcuckiego i leskiego. Sprawdzali placówki handlowe i gastronomiczne, w zakresie przestrzegania prawa wynikającego z przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Reklama

W ramach działań odwiedzili 26 punktów sprzedaży i podawania alkoholu, w tym 7 lokali gastronomicznych. W 3 placówkach stwierdzono brak uwidocznienia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. Podczas działań policjanci prowadzili ze sprzedawcami i pracownikami lokali rozmowy profilaktyczne na temat obowiązujących przepisów prawa. Przekazywali także materiały edukacyjno-informacyjne oraz opracowane i wydrukowane na potrzeby akcji tabliczki informacyjne. Zakup oraz druk materiałów sfinansowany został dzięki środkom przekazanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Działania “Alkohol – ograniczona dostępność” prowadzone były od 1 do 7 września br. przez wszystkie jednostki Policji na terenie województwa podkarpackiego. Akcja realizowana jest wspólnie z przedstawicielami Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wyciągane są konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy naruszający prawo mogą stracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Kolejna edycja działań zaplanowana jest na październik br.

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie

Post Author: Adam Kunysz