Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie łańcuckim

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT ŁAŃCUCKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje w 2022 r. na terenie Powiatu Łańcuckiego.

Reklama

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – stowarzyszenie prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. 
Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez Stowarzyszenie Sursum Corda materiałami, które są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu Łańcuckiego podstronie internetowej, podstronie projektowej (Powiat Łańcucki 2022 – SURSUM CORDA (sc.org.pl) , a także do śledzenia profilu organizacji na Facebooku, gdzie publikowane są m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Na podstronie projektowej znajdują się również szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy, a także m.in.:

 1.      E-PORADNIKI PRAWNE z zakresu:
  – Prawa cywilnego (dla seniorów),
  – Prawa rodzinnego (dla osób wchodzących w dorosłość),
  – Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (dla osób w wieku produkcyjnym i przedsiębiorców),
  – Prawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej (dla bezrobotnych).
 2.      E-BIULETYN z zakresu prawa pracy nt. „Uprawnień uczniów i studentów wynikających z zatrudnienia”.
 3.      E-PORADNIK DOT. MEDIACJI I POLUBOWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
 4.      EDUKACYJNO-PROMOCYJNY SPOT WIDEO PROMUJĄCY DOSTĘP DO NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ (dodatkowo w wersjach dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami – z napisami, audiodeskrypcją oraz z tłumaczem migowym)

Post Author: Adam Kunysz