Laptopy dla młodzieży

Miasto Łańcut dzięki Funduszom Europejskim pozyskało 43 500 zł w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Dzięki temu zakupiono 18 nowych laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem.
 
15 września Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek wręczył sprzęt pierwszym uczniom – dzieciom i wnukom byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Sprzęt jest kompletny i gotowy do użytkowania od zaraz.
 
Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.
Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID -19.

Post Author: Adam Kunysz