Wielkie święto Biologów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie!

W piątek 23 września 2022 została sfinalizowana umowa o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, obejmująca swym zakresem realizację projektu „Biologia kluczem do sukcesu”, którą przy akceptacji starosty łańcuckiego  Adama Krzysztonia i wicestarosty  Barbary Pilawy-Kraus podpisali: prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego  prof. Idalia Kasprzyk oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie  Maria Buk-Kalinowska. Podpisaniu umowy towarzyszyła cała klasa 1C, beneficjent projektu, wraz ze swoimi nauczycielami – mgr Barbarą Kruk – autorką programu oraz  mgr Edytą Jóźwiakowską, wspierającą realizację projektu jako wychowawca klasy.

Reklama

Dzięki tej współpracy wszyscy uczniowie klasy uniwersyteckiej o profilu biologiczno-chemicznym będą korzystać z wykładów prowadzonych przez kadrę uniwersytecką, przeprowadzać doświadczenia na zajęciach laboratoryjnych w pracowniach Instytutu Biologii oraz zdobywać wiedzę w terenie podczas wycieczek edukacyjnych. W historii Uniwersytetu i szkoły jest to pierwszy projekt, który obejmuje uczniów na całym etapie edukacyjnym. Stwarza to ogromne możliwości dla rozwoju  młodzieży, począwszy od warsztatu pracy biologa, skończywszy na kształtowaniu silnych charakterów.

Zainicjowana przez I Liceum klasa uniwersytecka powstała dzięki zaakceptowaniu przez Zarząd i Radę Powiatu Łańcuckiego finansowania projektu pn. „Biologia kluczem do sukcesu” oraz dzięki przychylności Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie współpracy dydaktycznej, której koordynatorem jest dr Mateusz Mołoń. 

Post Author: Adam Kunysz