Powołano Młodzieżową Radę Powiatu Łańcuckiego

Na XXXVIII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego w dniu 12 września 2022 r. jednogłośnie powołano Młodzieżową Radę Powiatu Łańcuckiego. Inicjatorem powołania Młodzieżowej Rady był Zarząd Powiatu Łańcuckiego.

Reklama

Pierwsze prace nad statutem rozpoczęto w październiku 2021 roku. W Starostwie przygotowano projekt statutu, który rozesłano do konsultacji  szkołom ponadpodstawowych Powiatu Łańcuckiego, (samorządów uczniowskich), a także zamieszczono na stronach internetowych powiatu w celu umożliwienia konsultacji organizacjom pozarządowym.

Młodzieżowa Rada Powiatu Łańcuckiego będzie się składać z 16 osób. Kandydować będą mogli uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkali na terenie powiatu łańcuckiego, w wieku 15-18 lat

Post Author: Adam Kunysz