Mierzymy się ze smogiem

I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie aktywnie działa na rzecz czystego powietrza, biorąc udział w akcji „Edukacyjna Sieć Antysmogowa” zorganizowanej przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła została zakwalifikowana do unikalnego na skalę europejską projektu, łączącego edukację ekologiczną i cyfrową. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość.   

Reklama

Na mocy podpisanej przez dyrektora szkoły, w sierpniu 2022, umowy na budynku liceum zamontowany został czujnik smogu i tablica LED do wyświetlania wyników pomiarów jakości powietrza. Dane zbierane przez czujnik są na bieżąco przesyłane do centralnego serwera i uśredniane w 5-minutowych okresach pomiarowych oraz prezentowane na stronie esa.nask.pl.  Na tablicy informacyjnej  wyświetla się aktualna wartość stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły. Czujnik i tablica są zainstalowane na budynku liceum od strony ulicy Mickiewicza, a więc w miejscu widocznym dla społeczności szkolnej i mieszkańców Łańcuta.

Uczniowie I LO będą również uczestniczyć w zajęciach o smogu, prowadzonych przez szkolnych koordynatorów  projektu: Wojciecha Kamińskiego, Edytę Jóźwiakowską i Halinę Baran.

To, w jakim środowisku będziemy żyć, zależy od nas samych!

Post Author: Adam Kunysz