Siedem ofert na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy budowie wschodniej obwodnicy Łańcuta

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zarezerwował na to zadanie 937 706 zł. Na pewno wystarczy. Najniższą cenę zaoferowała Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji – 589 000 zł. Kolejne dwie najtańsze oferty złożyły: Prokom Construction z Sosnowca – 637 140 zł oraz ZDI z Zamościa – 696 918 zł. W założonym limicie zmieściły się jeszcze firmy Sweco Polska z Poznania (805 795 zł) oraz konsorcjum INKO Consulting z MP Consulting z Krakowa (830 250 zł). Najdrożej wyceniły swoje oferty Promost Consulting z Rzeszowa (982 770 zł) i ZBM z Warszawy (997 756 zł).

Reklama

Samą inwestycję zrealizuje firma Antex II. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zapłaci za to 68 849 015 zł (o kontrakt walczyło aż 9 firm).

Obwodnica wschodnia powstać ma w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877, od węzła A4 „Łańcut” do drogi krajowej Nr 94 w Głuchowie. Chodzi w sumie o odcinek drogi o długości ok. 3386 m. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przypomnijmy, planowane przedsięwzięcie obejmować będzie m.in.: budowę drogi wojewódzkiej nr 877 (relacji Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary) na odcinku od węzła autostrady A4 do połączenia z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędnym dowiązaniem sytuacyjnym i wysokościowym planowanego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 877 do istniejącego skrzyżowania typu rondo na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 877 oraz do północnego wlotu ronda na drodze krajowej nr 94; przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1521R (relacji Czarna – Wola Dalsza); rozbudowę drogi powiatowej nr 1519R (relacji Łańcut (Podzwierzyniec) – Białobrzegi); rozbudowę drogi gminnej nr 109608R (relacji Łańcut – Głuchów) w zakresie m.in. budowy chodnika; budowę łącznika do drogi gminnej nr 109676R; rozbudowę drogi gminnej nr 109676R (ul. Zielona); rozbudowę, budowę skrzyżowań z istniejącymi drogami, w tym budowę dwóch rond; przebudowę i rozbudowę odcinków innych dróg publicznych w strefie skrzyżowań; budowę zjazdów na drogi wewnętrzne; budowę jezdni dodatkowych – przebudowę jezdni dodatkowej obsługującej autostradę A4 na długości około 109,61m, budowę utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania o długości ok. 65 m, budowę i przebudowę chodników, zatok autobusowych i miejsc do zawracania pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878.

Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2023 r.

Do 80 proc. kosztów budowy będzie pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałe około 20 proc. z budżetu województwa podkarpackiego. Końcem lipca samorząd podpisał z funduszem kolejną umowę na dofinansowanie inwestycji, który przeznaczy na nią dodatkowo ponad 32,5 mln zł.

Źródło: Gospodarka Podkarpacka

 

Post Author: Adam Kunysz