Nagrody Starosty Łańcuckiego dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Starosty Łańcuckiego przyznanych przez Zarząd Powiatu Łańcuckiego nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki.

 Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń oraz Barbara Pilawa-Kraus Wicestarosta Łańcucki wręczyli listy gratulacyjne wyróżnionym za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom.

Reklama

Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół Technicznych pod kierunkiem  Kamili Konieczny oraz  Barbary Kuźniar.

Wyróżnienia otrzymali:

Magdalena Krzywonos – nauczyciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie

Zbigniew Jurek, Dariusz Musz, Julian Krauz – nauczyciele Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie,

Adam Bielecki – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie,

Magdalena Władyka – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie,

Sławomir Konopko – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie,

Łukasz Burda – nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie,

Tomasz Siergiew – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie,

Maria Buk-Kalinowska – dyrektor  I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie,

Jacek Król – dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie. 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym nauczycielom, a na codzienny trud pracy życzymy dużo zdrowia, wytrwałości oraz pasji w wykonywaniu swoich obowiązków.

Post Author: Adam Kunysz