Słuchacze Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurowali kolejny rok działalności

W miniony czwartek, 20.października rozpoczęli kolejny rok zajęć słuchacze Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Inaugurację poprzedziła msza święta w ich intencji, którą w Kościele Parafialnym św. Stanisława-Biskupa odprawił ks. Jan Częczek.

Reklama

Oficjalna część uroczystości odbyła się w Sali Widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Wzięli w niej udział, oprócz ponad stu słuchaczy UTW, zaproszeni goście reprezentujący przedstawicieli parlamentarzystów oraz lokalnych władz.

Przy dźwiękach tradycyjnej pieśni „Gaudeamus igitur”, którą wykonał uniwersytecki chór „Cantabile” pod dyrekcją Doroty Łukarskiej, wprowadzony został sztandar Uniwersytetu.

Zebranych słuchaczy i gości powitał kanclerz UTW Tadeusz Matyaszek.  Odczytane zostały listy gratulacyjne, m. in. od posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha, Elżbiety Łukacijewskiej – posłanki do Parlamentu Europejskiego oraz byłej długoletniej kanclerz i założycielki UTW Otylii Piechowskiej.

Burmistrz miasta Rafał Kumek zapewnił seniorów, że tak jak dotychczas miasto będzie wspierać w miarę możliwości różnego rodzaju inicjatywy, mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu osobom po zakończeniu aktywności zawodowej.

 Wykład  inauguracyjny na temat “Sytuacji mniejszości polskiej na Ukrainie w warunkach zbrojnego konfliktu w Donbasie” wygłosił dr habilitowany Andrzej Bonusiak  profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 W części artystycznej wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Łańcucie. Otwarta została wystawa poplenerowa zatytułowana „Pasje seniorów”. Swoje prace zaprezentowali członkowie grup – fotograficznej, malarskiej i rękodzieła artystycznego.

A.K.

Fot. ADAM  KUNYSZ

Post Author: Adam Kunysz