Od 7 listopada wnioski o preferencyjny zakup węgla

W związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych /Dz.U2022 r. poz. 2236/od 7 listopada w Urzędzie Miasta Łańcuta przy ul. Plac Sobieskiego 18 mieszkańcy miasta będą mogli składać wnioski o preferencyjny zakup węgla.

Do zakupu uprawniona będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która jest uprawniona do pobrania dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego można będzie nabyć maksymalnie 1,5 tony węgla w terminie do 31.12.2022 r. oraz taką samą ilość od 1.01.2023 r. do 30.04.2023 r. Ze szczegółami dotyczącymi  informacje na temat preferencyjnego zakupu węgla można zapoznać się w wymienionym na wstępie akcie prawnym.

Reklama

W chwili obecnej nie można podać terminu rozpoczęcia sprzedaży węgla przez miasto, ponieważ jest to uzależnione od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu. Podmiot właściwy dla Miasta Łańcuta zostanie wskazany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Burmistrz Miasta Łańcuta  prowadzi rozmowy  z podmiotem zewnętrznym  prowadzącym skład węglowy na terenie Miasta Łańcuta, który na podstawie zawartej umowy podejmie się  składowania, sprzedaży i transportu opału dla mieszkańców miasta. Po dopełnieniu wszelkich niezbędnych procedur z tym związanych, kolejne informacje dotyczące zakupu węgla będą niezwłocznie podawane do publicznej wiadomości.

Należność za zakupiony węgiel należy wpłacać na  konto Urzędu Miasta Łańcuta  nr 60 1020 4391 0000 6602 0226 2947.

Kwota należna  do wpłaty będzie określona w fakturze wystawionej przez Urząd Miasta Łańcuta po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego wniosku o zakup paliwa– wyliczona jako  ilość węgla zadeklarowaną do zakupu pomnożona przez 2000 zł.

UM Łańcut
 
 

Post Author: Adam Kunysz