Pomoc osobom bezdomnym w okresie zimowym

Infolinia przeznaczona dla osób bezdomnych: tel. 987

Reklama

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje wszystkie osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Łańcuta o możliwości otrzymania:

  • gorącego posiłku,
  • niezbędnego ubrania,
  • skorzystania z łaźni,
  • schronienia.
Powyższą pomoc można otrzymać w:
  • Kuchni dla ubogich prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Łańcucie, ul. Ottona z Pilczy 2,  w godz. 11.00 – 14.00 (gorący posiłek, łaźnia),
  • najbliższym schronisku – Centrum Charytatywne, Rzeszów ul. Styki 21.

Informacji na temat schronisk na terenie województwa podkarpackiego udzielają:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/5,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9,
  • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Łańcucie, ul. Ottona z Pilczy 2.

 Osoby posiadające informacje o osobach bezdomnych potrzebujących natychmiastowej pomocy proszone są o pilny kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łańcucie – tel. 17 225 33 25 lub 17 225 61 67 (w godz. 7:00 – 15:00), w godzinach popołudniowych i nocnych – tel. 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Infolinia przeznaczona dla osób bezdomnych: tel. 987

Post Author: Adam Kunysz