“Bezpieczny Senior” – debata społeczna w Kosinie

We wtorek odbyła się debata społeczna pt. „Bezpieczny Senior”. Głównym tematem spotkania policjantów z podopiecznymi „Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie” były oszustwa metodą „na wnuczka” oraz szeroko rozumiana profilaktyka.

Debata dotycząca bezpieczeństwa osób starszych, odbyła się w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Organizatorem spotkania była Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łańcucie oraz „Domem Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie”. Wśród poruszanych kwestii znalazły się m.in. grożące seniorom współczesne zagrożenia, a także sposoby zapobiegania im.

Reklama

Spotkanie rozpoczęła Marta Zięba dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, która przywitała uczestników debaty i przedstawiła mających zabrać głos prelegentów. Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie podinsp. Dariusz Lech omówił strukturę organizacyjną łańcuckiej jednostki, rolę dzielnicowego w kontaktach ze społeczeństwem oraz podejmowane działania w zakresie bezpieczeństwa seniorów. 

Po nim głos zabrał asp. szt. Mirosław Brud, który podczas prelekcji omówił metody oszustw „na wnuczka” i „na policjanta”, a także zasady postępowania z domokrążcami i osobami obcymi, które pod pretekstem różnych historii, upatrują okazji do swej przestępczej działalności. Następnie asp. Adrian Panek wskazał przykłady kradzieży, których na terenie powiatu łańcuckiego dopuściły się osoby podające się za hydraulików, urzędników, czy obwoźnych sprzedawców. Na koniec przestrzegł przed kradzieżami kieszonkowymi oraz zaapelował o prawidłowe zabezpieczenie swoich domów przed włamaniem.

Przedostatnim punktem debaty była dyskusja oraz wnioski. Funkcjonariusze odpowiadali na pytania oraz odnosili się do uwag zgłaszanych przez uczestników debaty. Wszystkie uwagi, czy propozycje zostaną wykorzystane przez policjantów w czasie codziennych służb, a wnioski przeanalizowane.
 
Na zakończenie, poproszono uczestników debaty o wypełnienie anonimowej ankiety. Jej wyniki pozwolą na lepsze organizowanie podobnych przedsięwzięć w przyszłości, jednocześnie wskażą kierunki i problemy, które należy wziąć pod uwagę w realizacji bieżących zadań.

Foto KPP Łańcut

Post Author: Adam Kunysz