Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego I kadencji

W czwartek 12 stycznia 2023 r. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego I kadencji. Spotkanie rozpoczął przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Marek Uberman, który po złożeniu przez młodych radnych ślubowania, wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego. Wybrano również  Prezydium Rady. Przewodniczącym został Adam Majcher, zastępcą Szymon Jurek zaś sekretarzem Patryk Cyburt.

Reklama

Słowa nowo wybranego przewodniczącego Adama Majchra wypowiedziane w podsumowaniu pierwszej sesji – Dostaliśmy w ręce moc, moc która dobrze wykorzystana może sprawić wiele radości każdemu z nas mieszkańcowi powiatu łańcuckiego. Ta moc jest nadana każdemu z nas w chwili uzyskania mandatu radnego. Chciałbym aby każda idea, każda  myśl, która narodzi się w waszych głowach, w głowach waszych znajomych ze szkół do których uczęszczacie była podjęta do realizacji. Bo jest mnóstwo ciekawych, innowacyjnych pomysłów tu w naszym powiecie, które usprawnią nasze życie. Chciałbym, żeby agregowanie tych wspaniałych pomysłów, które nam się rodzą w głowach, wsparcie ich i doprowadzenie do ostatecznego etapu czyli wdrożenia jakiegoś projektu, rozwiązania na skalę powiatu było celem obecnej rady – wskazują na wielką odpowiedzialność i chęć działania na rzecz dobra mieszkańców powiatu łańcuckiego.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentujący  Zarząd Powiatu Łańcuckiego Adam Krzysztoń starosta łańcucki oraz Barbara Pilawa-Kraus wicestarosta łańcucki. Zarząd Powiatu Łańcuckiego od początku mocno wspierał ideę powołania Młodzieżowej Rady Powiatu. Obecni byli również opiekunowie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych do których uczęszczają radni.

Rada Powiatu Łańcuckiego w dniu 12 września 2022 r. przyjęła Uchwałę Nr XXXVIII/278/2022 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego i nadania jej statutu.

Struktura, cele i środki działania Młodzieżowej Rady zostały skonstruowane tak, aby wspierać aktywność młodzieży na gruncie lokalnej społeczności oraz wzmacniać mechanizmy demokracji. W skład Rady wchodzi 16 radnych. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata i rozpoczyna się z dniem pierwszego posiedzenia Młodzieżowej Rady.

Post Author: Adam Kunysz