W trosce o bezpieczeństwo w sezonie grzewczym

Łańcuccy policjanci i strażacy prowadzą wspólne działania dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych. To właśnie ich niewłaściwa eksploatacja jest przyczyną odnotowywanych w sezonie grzewczym pożarów i zaczadzeń. 

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy służby odnotowują zwiększoną ilość pożarów związanych z niewłaściwą eksploatacją urządzeń grzewczych, elektrycznych czy gazowych. Wtedy też dochodzi do wzrostu liczby zatruć tlenkiem węgla, które często bywają śmiertelne. Dlatego policjanci oraz strażacy prowadzą działania edukacyjno-informacyjne dotyczące zagrożeń związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych.

Reklama

W minioną środę wspólne patrole odwiedziły mieszkańców gminy Rakszawa. Łańcuccy dzielnicowi wraz z przedstawicielami straży pożarnej przypominali mieszkańcom o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla oraz z okresem grzewczym. W szczególności mundurowi zwracali uwagę na pożary wynikłe z gromadzenia się zanieczyszczeń w przewodach dymowych i spalinowych oraz przypominali o obowiązku ich usuwania:
    • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
    • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
    • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
    • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Mundurowi przekazywali również mieszkańcom ulotki zawierające porady jak zminimalizować ryzyko wybuchu pożaru czy zaczadzenia. Namawiali również do instalacji czujników tlenku węgla, które alarmują nas w sytuacji wykrycia nadmiernego stężenia tego trującego gazu. 

Popularyzowanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym i czadem być może pomoże uniknąć w przyszłości wielu tragedii. 

KPP Łańcut

Post Author: Adam Kunysz