Policjanci wzięli udział w debacie

W miniony czwartek wieczorem w Zespole Szkół w Krzemienicy odbyła się debata społeczna „Razem bezpieczniej”. Jednym z prelegentów spotkania dotyczącego poprawy bezpieczeństwa w terenie i otoczeniu Zespołu Szkół w Krzemienicy był Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie insp. Marek Mendoń.

Czwartkowa debata została zorganizowana w ramach projektu: „Zwiększenie bezpieczeństwa w gminie Czarna poprzez budowę monitoringu i oświetlenia w obrębie Zespołu Szkół w Krzemienicy”, który przewiduje modernizację systemu monitoringu zewnętrznego, doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne oraz wykonanie przejścia dla pieszych w pobliżu szkoły. Tematem spotkania było szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krzemienicy. 

Reklama

Debatę rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół w Krzemienicy Jacek Lalicki, który przedstawił uczestnikom założenia projektu. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie insp. Marek Mendoń. Przełożony łańcuckich policjantów przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miejscowości Krzemienica oraz gminy Czarna. Insp. Marek Mendoń omówił również działania funkcjonariuszy podejmowane w celu eliminacji pojawiających się zagrożeń oraz zadeklarował dalszą współpracę,  merytoryczną pomoc i wsparcie w realizacji celów przedsięwzięcia.

Ostatnim punktem debaty była dyskusja oraz wnioski. Prelegenci odpowiadali na pytania oraz odnosili się do uwag zgłaszanych przez uczestników debaty.  Prelegenci odpowiadali na pytania oraz odnosili się do uwag zgłaszanych przez uczestników debaty. Wszystkie propozycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa zostaną wykorzystane przez policjantów w czasie codziennych służb, a wnioski przeanalizowane.

KPP Łańcut

Post Author: Adam Kunysz