Mural św. Jana Pawła II w Kraczkowej odsłonięty i poświęcony

 Ks. abp Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski poświęcił 18 maja 2023 r. mural patrona na budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kraczkowej oraz obraz św. Jana Pawła II, autorstwa Anny Hadław z Soniny.  Na pamiątkę 103. rocznicy urodzin Karola Wojtyły malarka przekazała obraz społeczności szkolnej i jego mniejszą replikę Księdzu Arcybiskupowi.

Reklama

Sekretarz dwóch papieży, Jana Pawła II i Benedykta XVI, przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię, w której przypomniał najważniejsze wypowiedzi polskiego papieża. Uczestnicy uroczystości zostali pobłogosławieni papieskim Krzyżem z Wielkiego Piątku 2005 r., do którego się przytulał umierający Ojciec Święty Jan Paweł II. Jest to jedna z najważniejszych relikwii, którymi opiekuje się ks. Mieczysław Bizior Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej. Przed mszą ks. abp Mieczysław Mokrzycki uczestniczył z wiernymi w tradycyjnym nabożeństwie majowym.

  Niewielki deszcz nie przeszkodził we wcześniej zaplanowanej procesji przez liczącą ponad 650 lat Kraczkową. Uczestnicy po drodze mijali m.in. Dom Pamięci św. Jana Pawła II w Kraczkowej, gdzie zgromadzone są pamiątki i relikwie związane z papieżem Polakiem oraz pięknie udekorowany Pomnik Grunwaldu. Poczet sztandarowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kraczkowej zaprowadził uczestników pod papieski mural. Uroczystego odsłonięcia dokonali Metropolita Lwowski ks. abp Mieczysław Mokrzycki, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch i Dyrektor Zespołu Szkół Joanna Ząbek. Następnie osoby te przecięły wstęgę wraz z Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart, Podkarpacką Kurator Oświaty Małgorzatą Rauch, Księdzem Proboszczem Mieczysławem Biziorem, Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisławem Kruczkiem, Starostą Łańcuckim Adamem Krzysztoniem, Wójtem Gminy Łańcut Jakubem Czarnotą i Radną Gminy Łańcut Joanną Murias Przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkół w Kraczkowej.

W uroczystości wzięli licznie udział mieszkańcy Kraczkowej i mieszkańcy powiatu łańcuckiego. Wśród uczestników uroczystości, oprócz wyżej wymienionych, byli m.in.: Jerzy Cypryś Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Paweł Skoczowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego wraz z radnymi powiatu, Paweł Dąbek Przewodniczący Rady Gminy Łańcut wraz radnymi gminy, Łukasz Techman Sołtys Wsi Kraczkowa, Piotr Nowak Przewodniczący Rady Sołeckiej wraz z Radą Sołecką, Krzysztof Czapka Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraczkowej, Barbara Michna Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kraczkowej, Barbara Sudoł Przewodnicząca Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Kazimierz Witek Przewodniczący Koła Seniorów, Zdzisław Magoń Dyrygent Chóru i Orkiestry „Nicolaus”, Małgorzata Nowińska-Zgurska Zastępca Dyrektora Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Tadeusz Pasieczny Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, Paweł Wołos – artysta malarz, autor muralu. Uczestników uroczystości przywitała Izabela Fac Kierownik Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która na terenie szkoły poprowadziła dalszą część programu.

 Oprawę uroczystości zapewniła orkiestra pod kierownictwem Arkadiusza Hawro, która wspólnie z uczestnikami wykonała ulubioną pieśń Jana Pawła II „Barkę”. Uczniowie Szkoły przedstawili program artystyczny zatytułowany „Nie lękajcie się”, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli kraczkowskiej szkoły: Agaty Kargol, Doroty Skomra-Bem, Małgorzaty Kisała i Łukasza Gargały.
Od tego roku słowa Jana Pawła II „Od Was zależy jutrzejszy dzień” będą przypominały uczniom i pracownikom szkoły w Kraczkowej o życiowej misji, którą każdy z nas ma do spełnienia.

Tekst i zdjęcia Robert Kochman

 

Post Author: Adam Kunysz