Rusza budowa drogi łączącej drogę powiatową Głuchów – Dębina z serwisową DK 94

Kilka dni temu  Jakub Czarnota wójt gminy Łańcut podpisał umowę na budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową Dąbrówki – Wola Dalsza – Głuchów z drogą serwisową DK 94 w Głuchowie.
 
Droga o szerokości 5 m wraz z poszerzeniami na łukach będzie biegła za komisem samochodowym. Projekt zakłada też budowę zjazdów, przepustów, jednostronnego chodnika o szer. 2 m, umocnionego pobocza jezdni oraz odwodnienia poprzez rowy przydrożne i kanalizację deszczową. Wartość kontraktu to blisko 1,1 mln złotych, połowa tych kosztów będzie pokryta ze środków budżetu państwa pozyskanych przez gminę w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizuje firma „Grześki” z Dębicy.
 
Zasadniczy cel tego zadania to poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez odseparowanie ruchu lokalnego od tranzytowego. Dziś kierowca jadący drogą powiatową od strony Dębiny do np. szkoły czy kościoła w Głuchowie musi najpierw dojechać do ronda, włączyć się w ruch na drodze krajowej, a następnie po przejechaniu kilkuset metrów zjechać na drogę serwisową – podkreśla wójt Jakub Czarnota.
 
To zmieni się po zakończeniu inwestycji. Bezpośrednie połączenie drogi powiatowej z serwisową, usprawni przemieszczanie się na terenie Głuchowa, co zgodnie z harmonogramem prac powinno nastąpić nie później niż w maju przyszłego roku – wyjaśnia wójt.
 
W podpisaniu umowy uczestniczyli Kazimierz Gołojuch poseł na Sejm RP oraz sołtys Jan Zuber.
UG Łańcut
 

Post Author: Adam Kunysz