Podpisanie umów “Mały Strażak”

7 czerwca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie nastąpiło podpisanie i przekazanie umów na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. (Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 
Umowy zostały podpisane i wręczone przedstawicielom jednostek OSP z terenu powiatu łańcuckiego przez Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Bogusława Kidę, w obecności Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha, Wicestarosty Łańcuckiego Barbary Pilawy-Kraus, Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie st. bryg. Bogusława Goleni oraz Prezesa ZOP ZOSP RP w Łańcucie dh Adama Rajzera.
 
W roku bieżącym dofinansowanie w ramach programu „Mały strażak” otrzymały 32 jednostki OSP z powiatu łańcuckiego w łącznej kwocie 198 073,65 zł.
 

Opracowanie: bryg. Marcin Filip, KP PSP Łańcut

Reklama

Zdjęcia: str. Kamil Blok, KP PSP Ł

 

Post Author: Adam Kunysz