Wsparcie dla gminy Markowa przedmiotem sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Podczas lipcowej, nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni przyjęli uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa dla dwóch gmin: Markowa i Laszki. Pomoc ma związek z mająca się odbyć we wrześniu beatyfikacją Rodziny Ulmów, a w przypadku Laszek – ze zniszczeniami na drogach spowodowanymi transportami z pomocą Ukrainie.

Na wstępie marszałek Władysław Ortyl przedstawił informację dotyczącą Planu Działań Zarządu Województwa Podkarpackiego w związku z ustanowieniem przez Sejmik Województwa Podkarpackiego roku 2023 na Podkarpaciu Rokiem Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z Dziećmi oraz ich wrześniową beatyfikacją. Obejmuje zarówno przedsięwzięcia inicjowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, jak też aktywności innych podmiotów, którym województwo udzieliło wsparcia finansowego lub organizacyjnego. Wśród przedstawionych inicjatyw znalazły się między innymi przedsięwzięcia kulturalne, społeczne w tym o charakterze międzynarodowym.  

W związku ze zwołaniem tej sesji chcieliśmy też pokazać nasze działania związane z Rokiem Rodziny Ulmów. Będą to wydarzenia o charakterze kulturalnym, społecznym, o wymiarze krajowym i zagranicznym. Część z nich będzie miała wymiar wydarzeń towarzyszących beatyfikacji. Mamy na stronie internetowej specjalną zakładkę gdzie ta aktywności można śledzić – mówił marszałek Władysław Ortyl. 

 Gościem sesji był arcybiskup Adam Szal, a także ks. Artur Janiec, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, wicewojewoda Radosław Wiatr i Mirosław Mac, wójt Markowej.

– Dziękuję za ten bogaty pakiet inicjatyw. Te wydarzenia mają przybliżyć tę piękną ideę jak największej grupie Polaków.  W tym kilkuletnim procesie beatyfikacyjnym pojawiło się wiele życzliwych nam osób, które wspierały to dzieło, zarówno w Watykanie jak i tu w kraju i na Podkarpaciu. Dziękuję bardzo panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, dziękuję za wszystkie podjęte działania przez pana marszałka i panią wojewodę. Beatyfikacja to wydarzenie religijne, ale jego wymiar kulturalny i społeczny jest niezwykle ważny. Wpisuje się w polską rację stanu. Przypomnę, ze tylko w Polsce za pomoc ludności żydowskiej groziła kara śmierci. Beatyfikacja będzie wydarzeniem bez precedensu, bo po raz pierwszy na ołtarze wyniesiona będzie cała rodzina wraz z dzieckiem jeszcze nienarodzonym  – powiedział abp Adam Szal.

Spodziewamy się ogromnej liczby gości. Chcemy zapewnić bezpieczny udział wszystkim wiernym, którzy przyjadą z całej Polski, ale i z zagranicy. W imieniu pani wojewody i swoim chciałbym podziękować wszystkim, którzy pracują przy organizacji beatyfikacji – dodał wicewojewoda Radosław Wiatr. 

Decyzją radnych Gmina Markowa otrzymała z budżetu województwa 1,2 mln złotych. Ta kwota będzie przeznaczona na realizację czterech zadań: 830 tys. zł na utwardzenie terenu na kilku działkach, 300 tys. na przebudowę gminnej drogi oraz 70 tys. złotych na utwardzenie gruntu na drodze dojazdowej do Zagrody – Muzeum wsi Markowa. 

Realizacja tych inwestycji związana jest z mającą się odbyć we wrześniu tego roku beatyfikacją Rodziny Ulmów. Na jednej z działek o wielkości 30 arów mają zostać zniwelowane nierówności, działka zostanie utwardzona z przeznaczeniem na miejsca postojowe, będzie też instalacja odprowadzania wody opadowej z utwardzonych terenów, powstaną podjazdy oraz pochylnie dla osób niepełnosprawnych do boiska sportowego w Markowej wraz z utwardzeniem części terenu boiska, na którym będą się obywać uroczystości beatyfikacyjne. W ramach tej inwestycji utwardzony zostanie dojazd i dojścia do terenu wyznaczonego na sektory dla uczestników uroczystości. Podobne prace mają zostać wykonane na kolejnych pięciu innych działkach – będzie to również niwelacja nierówności, utwardzenie terenu, budowa miejsc postojowych. Dodatkowo wybudowany zostanie brakujący fragment drogi, która usprawni komunikację podczas beatyfikacji.

W ramach wsparcia kwotą 300 tys. złotych na przebudowę drogi gminnej planowane jest m.in.  wyprofilowanie i poszerzenie części drogi, która stanowi jedyną bezpośrednią komunikację do miejsca beatyfikacji. Utwardzone zostaną również pobocza, powstaną zjazdy na sąsiednie działki, w tym bezpośrednio na tereny utwardzone (parkingi) celem poprawy komunikacji i organizacji ruchu w obrębie uroczystości. 

Ostatnie zadanie, na które gmina Markowa otrzyma z budżetu województwa 70 tys. złotych to: „Budowa utwardzenia powierzchni gruntu na drodze dojazdowej do Zagrody – Muzeum Wsi Markowa”. Teraz droga dojazdowa do skansenu nie jest utwardzona, dlatego planowane są prace, które mają utwardzić dojazd, a na odcinku 10 m przy wyjeździe na drogę gminną planowane jest wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej. Właścicielem drogi jest Towarzystwo Przyjaciół Markowej, które prowadzi skansen, dlatego pomoc finansowa zostanie przez gminę Markowa przekazana towarzystwu z przeznaczeniem na prace drogowe.

Wójt Markowej dziękował radnym z wsparcie, przedstawił również pokrótce szereg działań, które realizuje gmina aby jak najlepiej przygotować się do uroczystości.

Korzystając z możliwości jakie niesie sesja radni podjęli też inne decyzje, nie związane z beatyfikacją. Pomoc finansowa w wysokości 450 tys. złotych trafiła do gminy Laszki na realizację trzech zadań: przebudowę gminnych dróg: Laszki-Charytany, Laszki-Kozły i Laszki-Lotnisko.

Drogi te położone są w Laszkach, w okolicy tamtejszego lotniska i stanowią główny ciąg komunikacyjny transportu pomocy dla Ukrainy. Od wybuchu wojny są mocno eksploatowane przez ciężkie pojazdy, głównie przewożące sprzęt wojskowy, w skutek czego uległy uszkodzeniu. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 3,4 mln zł, w tym ponad 2,7 mln złotych będzie pochodzić z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, udział Gminy Laszki to ponad 200 tys. złotych, a pomoc z budżetu województwa wyniesie 450 tys. złotych.

 Podczas sesji radni podjęli także inne decyzje dotyczące zmian w budżecie województwa. Zwiększyli plan wydatków dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o kwotę 750 tys. zł z przeznaczeniem na odnowę drogi wojewódzkiej Nr 861 w miejscowości Korabina w Gminie Bojanów. To zwiększenie wynika ze wzrostu cen materiałów i usług budowlanych, a wykonanie zaplanowanych prac jest niezbędne z uwagi na pilną potrzebę poprawy stanu technicznego tego odcinka.

Tekst: Monika Konopka, Tomasz Leyko

Zdjęcia: Tomasz Leyko

 

 

 

 

Post Author: Adam Kunysz