Nie bójmy się szukać pomocy

Łańcuccy policjanci wielokrotnie kierują wnioski do sądu, które poparte przez prokuraturę pozwalają na zastosowanie wobec sprawców przemocy domowej m.in.: nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych, dozoru policyjnego czy też tymczasowego aresztowania. Dzięki środkom zapobiegawczym często, już na etapie postępowania przygotowawczego, udaje się zatrzymać spiralę przemocy, a sprawcy nie czują się bezkarni.

Zjawisko przemocy domowej jest jednym z podstawowych zagrożeń dla rodziny. Sprawca, wykorzystując przewagę siły, działa przeciwko innym domownikom, naruszając ich prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody. Bardzo często świadkami, a także ofiarami przemocy są dzieci. Aby zapobiec kolejnym aktom przemocy domowej koniczne jest izolowanie sprawców od ich ofiar.

Reklama

W ubiegły piątek dozorem policyjnym, zakazem zbliżania oraz nakazem opuszczenia miejsca zamieszkania został objęty 41-letni mieszkaniec gminy Białobrzegi. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad rodziną. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia. 

Przedwczoraj, postanowieniem łańcuckiej prokuratury, takimi środkami zapobiegawczymi został objęty również 39-letni mieszkaniec Łańcuta. Mężczyzna stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec swojej żony. 39-latek usłyszał także zarzut znęcania się nad rodziną.

Pamiętajmy, że aktualnie obowiązujące przepisy prawa pozwalają skutecznie chronić osoby, które dotknięte są przemocą domową. Dzięki stosowaniu środków zapobiegawczych już na etapie postępowania przygotowawczego udaje się zatrzymać spiralę przemocy, a sprawcy nie czują się bezkarni. 

Pamiętajmy również, że pomoc można uzyskać nie tylko od funkcjonariusza policji, ale również w instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w tym prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Aktualny wykaz instytucji i organizacji, udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową na terenie województwa podkarpackiego, znajduje się na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

KPP Łańcut

Post Author: Adam Kunysz