Powiatowe obchody 250.rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej

Powiatowe obchody 250.rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej odbyły się 13 października 2023 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie.Uroczystość stała się okazją do złożenia podziękowań oraz życzeń dyrektorom,  nauczycielom oraz pracownikom oświaty szkół i placówek dla których Powiat Łańcucki jest organem prowadzącym. Słowa podziękowań i życzeń popłynęły również do placówek  niepublicznych.

Reklama

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty Powiatu Łańcuckiego za pełnienie odpowiedzialnej i trudnej misji kształcenia młodzieży. Zawód Nauczyciela i Wychowawcy jest szczególnie ważny w każdym społeczeństwie, bo od zaangażowania, kreatywności i pasji kadry pedagogicznej zależy dalszy rozwój naszej Ojczyzny. Życzymy Państwu aby praca dydaktyczna i wychowawcza przynosiła jak najwięcej satysfakcji, a trud włożony w wychowanie kolejnych pokoleń Polaków przynosił pozytywne efekty dla uczniów oraz przyczyniał się do rozwoju kraju – możemy przeczytać w liście, skierowanym do dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkół.

Święto Komisji Edukacji Narodowej to także okazja do uhonorowania nauczycieli, za szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną, nagrodą Starosty Łańcuckiego. Tegoroczni laureaci to:

 Ewelina Klimza i Edyta Jóźwiakowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie,

 Paulina Oratowska i  Małgorzata Trojnar z Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie,

 Piotr Ozimek, Joanna Kamińska i Renata Chudzicka z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie,

 Renata Natońska z Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie,

 Wacław Magoń i Jacek Trzyna z Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie,

 Bogdan Fuchs z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

 Bernadetta Szal z Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Ponadto dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie Jacek Król  otrzymał Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty a  Maria Buk Kalinowska dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Kazimierz Gołojuch, starosta łańcucki Adam Krzysztoń, wicestarosta łańcucki  Barbara Pilawa- Kraus, dyrektor Zespołu Szkół nr 2i Renata Chudzicka, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 Joanna Kamińska, dyrektorzy wszystkich szkół i placówek oświatowych powiatu oraz nauczyciele. Przybyła również  Małgorzata Nowińska- Zgurska- zastępca dyrektora Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją.

Wydarzenie było okazją do przedstawienia programu artystycznego przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 imienia Jana Kochanowskiego w Łańcucie. Program ten dotyczył 250- tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Post Author: Adam Kunysz