Dr Piotr Szopa – dyrektorem Muzeum-Zamku w Łańcucie

Wczoraj w reprezentacyjnej Sali Balowej  Muzeum-Zamku w Łańcucie powitano nowego dyrektora tej instytucji. Od 1. listopada funkcję tę będzie sprawował dr Piotr Szopa. Piotra Szopę na trzyletnią kadencję dyrektora powołał minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Jego kandydaturę wyłoniła  Komisja Konkursowa w konkursie ogłoszonym przez Ministra.

Reklama

Piotr Szopa ukończył studia magisterskie na kierunku historia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii (Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego), ukończył także studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Od 2005 roku zawodowo związany był z rzeszowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, od 2018 roku zajmował stanowisko Naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie. Jest autorem i współautorem książek o tematyce historycznej, a także redaktorem kilkudziesięciu artykułów oraz audycji radiowych i telewizyjnych.

Na spotkanie z nowym dyrektorem przybyli licznie muzealni pracownicy oraz zaproszeni goście, m.in.: Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie Dariusz Iwaneczko, Starosta Łańcucki Adam  Krzysztoń,Burmistrz Miasta Rafał Kumek,  samorządowcy z terenu powiatu łańcuckiego, przedstawiciele placówek kultury.

Nowy dyrektor podziękował wieloletniemu dyrektorowi Muzeum-Zamku Witowi Karolowi Wojtowiczowi za ogromny wkład pracy i zaangażowanie na rzecz pozyskiwania środków na remonty i rewitalizacje zabytkowego pałacu i jego wnętrz, a także pełniącemu przez kilka miesięcy obowiązki dyrektora – Krzysztofowi Żabie.  Równocześnie zapewnił, że będzie kontynuował działania, by Muzeum-Zamek stało się centrum kultury i edukacji nie tylko dla lokalnej społeczności. 

Miłą niespodzianką dla pracowników było przekazanie przez dyrektora dwóch  dziewiętnastowiecznych dokumentów, będących korespondencją pomiędzy ówczesnym starostą powiatu łańcuckiego a naczelnikiem gminy Czarna.

(A.K.)

Fot. Adam Kunysz

 

 

 

 

 

Post Author: Adam Kunysz