„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” 

W ubiegły piątek, w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, odbyła się debata społeczna pn. „Cyberbezpieczni”. Głównym tematem spotkania policjantów z młodzieżą szkół ponadpodstawowych, były występujące w sieci zagrożenia oraz sposoby ich przeciwdziałania.

Reklama
Debata dotycząca cyberbezpieczeństwa młodzieży, odbyła się w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Organizatorem spotkania była Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie, przy współpracy z Młodzieżową Radą Powiatu Łańcuckiego. Wśród poruszanych kwestii znalazły się m.in. cyberprzemoc czy prawo do ochrony wizerunku. Spotkanie rozpoczął Adam Majcher przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego, który przywitał uczestników debaty i przedstawił prelegentów, mających zabrać w niej głos. Następnie, kom. Wojciech Paterek Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, omówił podejmowane przez łańcuckich policjantów, działania w zakresie bezpieczeństwa młodzieży. 

Po nim, st. asp. Adrian Panek – funkcjonariusz Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologi, przybliżył odpowiedzialność prawną młodzieży oraz algorytm postępowania w przypadku styczności ze sprawcą jak też ofiarą cyberprzemocy. 

Następnie głos zabrały uczennice II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie. Julia Majba wygłosiła referat na temat internetowego hejtu, natomiast Oliwia Przybyło omówiła zagadnienie dotyczące prawa do rozpowszechniania wizerunku. 

O przeciwdziałaniu cyberprzemocy mówili także: Tadeusz Pasieczny – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie, Mariusz Duliban – nauczyciel II LO w Łańcucie oraz Karolina Pill – Sowa Radna Miasta Łańcuta. 

Kolejnym punktem debaty była dyskusja. Funkcjonariusze odpowiadali na pytania oraz odnosili się do uwag zgłaszanych przez jej uczestników. Wszystkie uwagi, czy propozycje zostaną wykorzystane przez policjantów w czasie codziennych służb, a wnioski przeanalizowane. 

Na zakończenie spotkania uczestników poproszono o wypełnienie anonimowej ankiety. Jej wyniki pozwolą na lepsze organizowanie podobnych przedsięwzięć w przyszłości, jednocześnie wskażą kierunki i problemy, które należy wziąć pod uwagę w realizacji bieżących zadań.

KPP Łańcut

Fot. KPP Łańcut

Post Author: Adam Kunysz