Zmiana organizacji ruchu – zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka ulicy Grunwaldzkiej

Na 24 kwietnia (środa) br. godz. 00.00 planowane jest (zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu) zamknięcie dla ruchu kołowego (z zachowaniem ciągłości ruchu pieszego) odcinka DW nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary (tj. odcinka ulicy Grunwaldzkiej położonej w Łańcucie w km od 41+440 do km 41+630) oraz wyznaczenie i wprowadzenie tymczasowego objazdu (o długości około 1,2 km) ulicami powiatowymi (Kolejową, odcinkiem Wyszyńskiego, Żeromskiego oraz odcinkiem Grunwaldzkiej) w celu zachowania ciągłości ruchu drogowego dla zamkniętego miejscowo w/w odcinka drogi wojewódzkiej.

Zamknięcie odcinka DW ma umożliwić Wykonawcy zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 pod torowiskiem linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka oraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut” wykonanie kluczowych robót związanych z skomunikowaniem (połączeniem) nowego ciągu Drogi Wojewódzkiej z istniejącą Drogą Wojewódzką oraz skierowanie ruchu do nowo wybudowanego tunelu.

Reklama

Zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 877 poprzez ustawienie zapór drogowych oraz znaków zakazu ruchu nastąpi w km 41+440 tj. za zjazdem do Stacji Paliw i składu budowlanego znajdujących się przy ulicy Grunwaldzkiej nr 82 oraz w 41+630 tj. w obrębie skrzyżowania z ulicą powiatową Grunwaldzką.

Post Author: Adam Kunysz