Patronat medialny

Bezpłatnie promujemy wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe i inne

Reklama

 

Portal lokalny www.lancut.org , wypełniając misję mającą na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego w powiecie Łańcuckim oraz wspieranie lokalnych inicjatyw, proponuje bezpłatną promocję wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych na zasadzie patronatu medialnego. Jest to bardzo efektywna forma promowania różnego rodzaju imprez skierowanych do szerokiej grupy odbiorców.

 

Oferta skierowana jest do :

– firm zajmujących się profesjonalną działalnością artystyczną, koncertową, itp.,
– domów kultury, kin i teatrów,
– muzeów, biur artystycznych i galerii,
– szkół i uczelni wyższych,
– organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, itp.),
– klubów sportowych,
– mediów (prasy, radia i telewizji),
– innych instytucji organizujących imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe,
– oraz do grup nieformalnych i osób indywidualnych.

 

Oferujemy :

– atrakcyjną prezentację informacji o danej imprezie na stronie głównej portalu,
– w przypadku potrzeby zamieszczenia większej ilości informacji – oddzielną stronę ze szczegółami i atrakcyjny adres np. www.lancut.org/nazwa_imprezy,
– oprócz tekstów, możliwość zamieszczenia zdjęć, grafik, plików dźwiękowych,
– szybką aktualizację (np. podanie wyników rozgrywek tuż po zakończeniu meczu),
– wywiady z artystami, twórcami w formie video oraz audio,
– skrót imprezy w formie video na głównej stronie naszego portalu w formie min. 15 minutowego filmu w jakości HD,
– prezentację animowanego banera reklamowego i/lub skyscraperów (banerów pionowych) o imprezie na stronach portalu,
– możliwość zamieszczenia informacji o sponsorach imprezy, a w przypadku większych imprez również znaków firmowych sponsorów (logo),
– rozesłanie informacji o imprezie prenumeratorom serwisu portalu wprost do ich skrzynek e-mailowych,
– inne do uzgodnienia

 

W zamian oczekujemy:

– opublikowania adresu/ loga portalu www.lancut.org w materiałach informacyjnych i na plakatach (np. Szczegóły w internecie : www.lancut.org / Patronat medialny Lancut.org),
– prezentacji adresu w trakcie trwania imprezy,
– w przypadku współpracy z mediami tradycyjnymi (prasa, radio, telewizja) prezentacji adresu – w miarę możliwości – w publikacjach i programach o imprezie,
-w przypadku imprez o charakterze komercyjnym (np. biletowany koncert) – co najmniej dwóch biletów do rozdania w konkursie internetowym,
– pierwszeństwa w publikacji szczegółów związanych z imprezą

 

Uwagi techniczne:

– Po omówieniu szczegółów współpracy, organizator zobowiązuje się dostarczyć redakcji portalu materiały informacyjne dotyczące imprezy. Mogą to być wydruki, plakaty, zdjęcia itp. (wówczas redakcja przygotuje strony internetowe we własnym zakresie), ale preferujemy gotowe materiały przygotowane w postaci plików komputerowych.

 

Uwagi końcowe:

– Szczegóły współpracy i patronatu są omawiane w każdym przypadku indywidualnie – w zależności od charakteru imprezy, organizatora, grupy docelowej, itp.,
– Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych,
– Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o imprezach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy,
– Redakcja portalu zastrzega w szczególnych przypadkach – prawo do nie podejmowania współpracy, bez podania przyczyn.

POBIERZ NASZE LOGO W DUŻEJ ROZDZIELCZOŚCI