Trwa kompleksowa rewitalizacja basenu w Wysokiej

   Jak zapewnia Grzegorz Kastoris-Sudoł – właściciel firmy „Grześki” z Dębicy, wykonawcy inwestycji, wszystko idzie zgodnie z planem. Prace mają zakończyć się w kwietniu przyszłego roku.    Zakres prac obejmuje rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku socjalnego, budowę nowego budynku zaplecza technologicznego, przebudowę niecki basenowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowanie otoczenia wraz z wykonaniem ogrodzenia. […]