Czy autobus MPK z Łańcuta do Rzeszowa powinien nadal kursować?

     Od 13 maja do 31 lipca, na mocy porozumienia pomiędzy Miastem Łańcut a Miastem Rzeszów, Mieszkańcy Łańcuta mieli możliwość korzystania z linii MPK 57 na trasie Łańcut – Rzeszów – Łańcut. Porozumienie międzygminne zawarte zostało na czas określony, w związku z czym Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie od 1 sierpnia zakończył okres testowy.

Reklama

     Dotacja celowa przeznaczona na refundowanie kosztu świadczenia przez Gminę Miasto Rzeszów usług w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Łańcut wyniosła podczas trzech miesięcy kursowania linii łącznie 550 zł brutto.

     Na dzień dzisiejszy Miasto Łańcut otrzymało ofertę przedłużenia kursowania linii o kolejne miesiące, na nowych warunkach, zgodnie z którymi roczna wartość refundacji kosztów na rzecz Miasta Rzeszów wyniosłaby około 86 tys. zł rocznie.

     Przed podjęciem decyzji o przedłużeniu porozumienia chcielibyśmy zapytać Państwa czy autobus MPK 57 powinien nadal kursować – czy linia spełniła Państwa oczekiwania? Zachęcamy do wzięcia udziału w sondzie dostępnej na stronie głównej, która będzie kluczową wskazówką przy podjęciu ostatecznej decyzji w tym zakresie. Jeżeli wyniki sondy okażą się zadowalające i Rada Miasta podejmie stosowną decyzję, kursy linii 57 zostaną wznowione od 1 października br.

     Głosować można na stronie głównej Samorządowego Portalu Internetowego Miasta Łańcuta: www.lancut.pl

UM Łańcut

Fot. A.Kunysz

 

 

 

 

Post Author: Adam Kunysz