Porozumienie z Politechniką Rzeszowską podpisane

   16 stycznia  br. podpisano umowy pomiędzy Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza a Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie oraz Zespołem Szkół Technicznych w Łańcucie. Umowy podpisali prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – Rektor Politechniki Rzeszowskiej, Józef Skomra – dyrektor CKZ oraz Marek Miezin – dyrektor ZST. Celem współpracy jest popularyzacja kształcenia technicznego.

Reklama

W wydarzeniu wzięli również udział: starosta łańcucki Adam Krzysztoń, wicestarosta łańcucki Barbara Pilawa-Kraus, naczelnik Wydziału Edukacji łańcuckiego starostwa Robert Szajnar oraz nauczycielki praktycznej i teoretycznej nauki zawodu Anna Grzybowska i Agnieszka Grzywacz.

   Na podstawie podpisanych umów prowadzona będzie współpraca pomiędzy  Wydziałem Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej a Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie oraz Zespołem Szkół Technicznych w Łańcucie w celu popularyzacji kształcenia technicznego. W jej ramach organizowane będą wycieczki dydaktyczne związanych z kształceniem zawodowym
w celu poszerzenia wiedzy i zainteresowań uczniów,  wśród uczniów promowane będą kierunki kształcenia wyższego oferowanego przez Politechnikę Rzeszowską. uczniowie łańcuckich szkół będą mogli korzystać z pracowni specjalistycznych oraz laboratoriów uczelni oraz korzystać z wiedzy ekspertów.

Powiat Łańcucki

 

 

Post Author: Adam Kunysz