W Albigowej ruszają inwestycje za blisko 7 mln zł

   Dzisiaj wójt gminy Łańcut podpisał umowy z wykonawcami na budowę drogi „Albigowa-Granice” oraz przebudowę drogi „Albigowa przez wieś”.

Reklama

   Inwestycja „Albigowa-Granice” realizowana będzie w formule zaprojektuj-zbuduj. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Mielca przygotuje projekt i opracowania niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i realizacji robót. Zakres robót budowlanych obejmie m.in. budowę nawierzchni asfaltowej na długości 2,6 km, od skrzyżowania z drogą powiatową Albigowa-Husów (rejon Granice) do skrzyżowania koło Ośrodka Zdrowia. Wykonawca zbuduje także drogę rowerową i chodnik. Wykonane zostaną zjazdy indywidualne i publiczne, oznakowanie drogi, elementy odwodnienia, kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe. Koszt inwestycji wyniesie blisko 6 mln zł. Droga ma być gotowa w 2023 roku.

   Znacznie szybciej niż budowa drogi z Albigowej do Markowej, będzie zrealizowana przebudowa drogi gminnej na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą wojewódzką, czyli fragment drogi „Albigowa przez wieś”. Chodnik zostanie poszerzony do dwóch metrów, poprawi się nawierzchnia. Zakres prac obejmie także budowę rowu krytego kolektorem oraz przebudowę skrzyżowania z drogą gminną Albigowa przez wieś do Wysokiej. Wykonawca MATBUD z Boguchwały przebuduje drogę za ponad 822 tys. zł. Planowany termin zakończenia prac to połowa listopada tego roku. 

   Realizacja obu inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Łańcut z Funduszu Dróg Samorządowych. W podpisaniu umowy uczestniczyli także radny Wiesław Wilk oraz sołtys Aleksander Kisała.

  – Przebudowa drogi „przez wieś” łączy się z planowanym drenażem i odwodnieniem terenu przedszkola. To zadanie pozwoli też stworzyć kilka miejsc parkingowych przy Ośrodku Kultury – zaznacza wójt Jakub Czarnota.

– Jeśli chodzi o budowę drogi Albigowa-Granice, bardzo nas to cieszy, bo mieszkańcy czekali na tę inwestycję długie lata. Przede wszystkim będzie to najkrótsze połączenie między Albigową a Markową – dodaje.

UG Łańcut

 

 

UG Łańcut

Post Author: Adam Kunysz