Dzień poświęcony nowym technologiom w SP w Markowej

15. września br. Edukatorzy Mobilnych Laboratoriów Przyszłości odwiedzili Szkołę  Podstawową w Markowej, gdzie przeprowadzili warsztaty dla uczniów z wykorzystywania najnowszych technologii. Młodzi pasjonaci mieli również okazję wziąć udział w zajęciach z robotyki w ramach przygotowania uczniów SP w Markowej do konkursu GG Robot, który jest programem edukacyjnym mającym na celu przygotowanie zainteresowanych uczniów do kształcenia politechnicznego.

Reklama

Mobilne Laboratoria Przyszłości to 16 busów wyposażonych w sprzęt, którymi do szkół docierali specjalnie przygotowani edukatorzy. Dzięki temu uczniowie nawet z najmniejszych miejscowości mają szansę na uczestnictwo w wyjątkowych zajęciach, rozwijanie kreatywności i pasji.

Ministerstwo Edukacji i Nauki, które w czerwcu br. podsumowało projekt podało, że z zajęć prowadzonych przez edukatorów Mobilnych Laboratoriów Przyszłości skorzystało ponad 125 tys. uczniów w 2077 szkołach. To ponad 17 tys. zrealizowanych godzin lekcyjnych przez 16 wojewódzkich ekip, które łącznie przejechały 640 tys. kilometrów, by dotrzeć do niemal wszystkich powiatów.

Laboratoria Przyszłości to największy w Polsce program edukacyjno-technologiczny realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z partnerami. Dzięki tej wyjątkowej – nie tylko w skali krajowej, ale i międzynarodowej – inwestycji w edukację, szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt o wartości ponad 1 mld zł. Drukarki 3D, sprzęt audio-video, czy mikrokontrolery od września 2022 r. są wykorzystywane podczas zajęć szkolnych i pozwalają uczniom rozwijać kompetencje przyszłości, realizować własne projekty i doskonalić umiejętności przydatne na nowoczesnym rynku pracy.

Laboratoria Przyszłości opierają się na tzw. kierunkach STEAM (ang. science, technology, engineering, art, mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce i zapewnienie im warunków do wejścia w przesycony technologią świat z odpowiednimi kompetencjami. Realizację tego celu umożliwia zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii oraz wsparcie nauczycieli poprzez m.in. poprowadzenie lekcji pokazowych w szkołach w ramach Mobilnych Laboratoriów Przyszłości.

Informacja o Laboratoriach Przyszłości na podstawie danych MEN.

info: PUW w Rzeszowie

Post Author: Adam Kunysz