Via “Carpatia” – konferencja w Łańcucie

   „Korzyści dla regionów wynikające z wdrażania trasy Via Carpatia” – to temat odbywającej się na Podkarpaciu międzynarodowej konferencji ministrów transportu.

Reklama

   W Muzeum-Zamku w Łańcucie przedstawiciele Polski, Węgier, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Turcji i Białorusi dyskutowali dzisiaj na temat wspólnego projektu drogowego.

   W ramach wydarzenia podpisano wniosek w sprawie włączenia korytarza Via Carpatia do sieci bazowej TEN-T. Został on także poparty Deklaracją Łańcucką III, która nadaje projektowi odpowiednią rangę. Via Carpatia jest priorytetem infrastrukturalnym dla Polski. Na realizację przebiegu tej trasy zostały zabezpieczone środki finansowe.

   – Ponownie spotykamy się, aby rozmawiać o korzyściach dla regionów wynikających z wdrożenia Via Carpatia. To wspólny głos naszych państw na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas otwarcie konferencji.

   – Via Carpatia to bardzo ważny projekt, brakujące ogniwo na mapie transportowej Europy Środkowo-Wschodniej. Biegnąc wzdłuż granicy wschodniej Unii Europejskiej, korytarz drogowy połączy obszary basenów Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego oraz Morza Śródziemnego. Dzięki zaangażowaniu i wspólnym wysiłkom sympatyków Via Carpatia, projekt stał się dobrze rozpoznawalny w Europie i poza jej granicami – podkreślał marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

   – Trasa, którą premier Mateusz Morawiecki określił mianem „kręgosłupa Polski Wschodniej”, stanie się „nowym szlakiem bursztynowym”. Ważnym połączeniem, o którego powstaniu decydowało wiele czynników. Połączeniem, które da silny impuls rozwojowy, wzmacniający bezpieczeństwo granic oraz rolę Europy Środkowej, wspierający znaczenie Grupy Wyszehradzkiej i inicjatywy partnerstwa wschodniego. Nie możemy zapominać, że Via Carpatia to nie tylko szansa na rozwój gospodarczy i ekonomiczny, ale także turystyczny i kulturalny obszarów, przez które będzie przebiegać – dodała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

***

   Via Carpatia to kluczowy transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem północy z południem Europy, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Turcji. Zaletami wynikającymi z realizacji tej inwestycji będzie m. in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień wymiany międzynarodowej i wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych. Ponadto Via Carpatia stworzy możliwość otwarcia na inne państwa w ramach UE oraz spoza UE, takie kraje bałkańskie (np. Serbia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja). Realizacja szlaku stworzy kolejne szanse na lokalizację na terenie Polski terminali transportowych i centrów logistycznych.

Źródło: Podkarpacki UW  w Rzeszowie

Fot. Michał Mielniczuk UMWP

 

Post Author: Adam Kunysz