Umowa na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie podpisana

23 listopada 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łańcucie została podpisana umowa na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łańcucie na rzecz podniesienia jakości edukacji uczniów ZS nr 1 i ZS nr 3 w Łańcucie – etap I”.

Reklama

Umowę podpisali Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki, Barbara Pilawa-Kraus Wicestarosta Łańcucki oraz ze strony wykonawcy robót Ryszard Kurpyta Prezes Zarządu AJ PROFIBUD Sp. z o.o. oraz Janusz Naróg Wiceprezes Zarządu AJ PROFIBUD Sp. z o.o. W podpisaniu uczestniczyli dyrektorzy: ZS nr 1 Dorota Grzesik, ZS nr 3 Jacek Król oraz Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP, któremu starosta łańcucki złożył podziękowania za pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Wartość umowy to 21 889 992,86 zł z VAT, z czego kwota 11 900 000 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”, natomiast pozostałe środki zostały zabezpieczone przez Powiat Łańcucki.  

Pierwsze prace nad dokumentacją oraz szacowanie ceny prowadzono jeszcze w 2021 roku, niestety konflikt zbrojny w Ukrainie, kryzys ekonomiczny oraz niepewna sytuacja na rynku usług budowlanych wpłynęły niekorzystnie na ceny. Konieczne było ponowienie postępowania przetargowego i weryfikowanie zakresu inwestycji, tak aby dostosować je do możliwości finansowych powiatu, ale jednocześnie utrzymać funkcjonalność projektowanego obiektu.

W ramach umowy firma AJ PROFIBUD z Chmielnika zaprojektuje i wykona kompletny obiekt sportowo-rekreacyjny i oświatowy (bez wyposażenia w standardzie wykończenia tzw. deweloperskim zamkniętym) wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami, usunięciem kolizji z sieciami w gruncie oraz rozwiązaniami w zakresie infrastruktury technicznej. Umowa obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi warunkami, opiniami, uzgodnieniami, zgodami, pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych na zasadach i w zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym przekazanym przez Powiat Łańcucki, uwzględniając bryłę architektoniczną budynku widoczną na załączonych wizualizacjach. Planowany czas realizacji inwestycji to 2 lata od dnia podpisania umowy.

W efekcie końcowym powstanie budynek sportowo-dydaktyczny (sala gimnastyczna, siłownia, 3 sale lekcyjne, pokoje trenerów, pokój nauczycielski, szatnie, łazienki, pomieszczenia gospodarcze) o parametrach:

Powierzchnia zabudowy: 1591,40 m2

Powierzchnia użytkowa: 2277,88 m²

Szerokość elewacji frontowej: 56,21 m

Ilość kondygnacji podziemnych: 2

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2

Wysokość budynku: do 11,87 m

Kubatura budynku: do 19683,00 m3

Należy zaznaczyć, że budynek będzie powstawał w bardzo trudnym terenie, na działce pomiędzy kościołem farnym, Zespołem Szkół Nr 2 im. J.Korczaka, Zespołem Szkół Nr 3 im. M.Kopernika oraz zabudowaniami Domu Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Łańcucie. W ramach inwestycji przewidziane jest zabezpieczenie terenu, tak aby prowadzone prace nie zagroziły okolicznym nieruchomościom. Jednocześnie jest to teren objęty ochroną konserwatorską i archeologiczną, dlatego zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w trakcie robót prowadzone będą badania archeologiczne w obszarze dawnej fosy miejskiej oraz fortyfikacji miasta Łańcuta.

Z hali sportowej będzie korzystać młodzież z obydwu sąsiadujących szkół, a dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne poprawią bazę dydaktyczną „ekonomika”, w którym brakuje sal lekcyjnych.

Post Author: Adam Kunysz